Kategorie
Uncategorized

Pełny portfel

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Pełny portfel”, którego celem jest wsparcie osób dorosłych, pozostających bez zatrudnienia w zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania własnymi pieniędzmi.

 

To, ile mamy pieniędzy w portfelu nie zależy tylko od poziomu naszych zarobków, ale też od tego, jak tymi pieniędzmi gospodarujemy. Ktoś kto zarabia dużo, może ledwo wiązać koniec z końcem, ktoś inny – znacznie mniej, i mimo wszystko mieć nad swoimi pieniędzmi pełną kontrolę.

 

Fundacja Innowacja i Wiedza stworzyła kompleksowy kurs „Pełny portfel”, który w przystępny sposób pomoże odkryć proste sposoby, zasady i narzędzia pozwalające zapanować nad własnym budżetem i poczuć się bezpiecznie w świecie finansów. 

 

Aby wziąć udział w projekcie, należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o planowanych działaniach oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który znajduje się poniżej:


Formularz zgłoszeniowy

 

Dla osób, które nie mogą wypełnić formularza on-line, istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu w 2 poniższych formach:

 

1. Wypełnienie formularza w formacie word: dokument należy wypełnić czytelnie (najlepiej komputerowo), następnie podpisać wszystkie dokumenty i ich skany (może być w formie zdjęcia) wysłać na adres: pelnyportfel@fiiw.pl. Formularz dostępny w zakładce „Dokumenty”.

2. Wypełnienie formularza w formie papierowej: formularz wraz z załącznikami dostępny jest w formie druku w biurze Fundacji Innowacja i Wiedza: al. KEN 18 lok. 4b w Warszawie (stacja Metro Kabaty), od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-17.00

3. W wyjątkowych sytuacjach, które nie są zależne od kandydata/kandydatki, istnieje możliwość wypełnienia formularza telefonicznie, a następnie podpisanie formularza osobiście w biurze Fundacji, w najkrótszym możliwym terminie. Aby skorzystać z tej formy, należy zadzwonić pod numery: 730 – 210 – 159 lub 730 – 210 – 161

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Fundacja Innowacja i Wiedza testuje model wsparcia “Pełny portfel” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu “Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest dostarczenie wiedzy o zarządzaniu finansami osobistymi oraz podniesienie poziomu umiejętności podstawowych dla min. 60 mieszkańców Polski, pozostających bez zatrudnienia i o niskich dochodach, co umożliwi im budowanie pozytywnych zachowań w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym i podejmowania świadomych decyzji finansowych poprzez uczestnictwo w kursie on-line ‘Pełny portfel’ oraz konsultacjach z ekspertami.

Okres realizacji 01.01.2021r. – 31.01.2022r.

Wartość grantu: 669 963,00 zł

Wkład ze środków europejskich wynosi: 631 708,81 zł

Projekt kierowany jest do osób dorosłych – powyżej 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia. Z projektu szczególnie skorzystają osoby o niskich dochodach, posiadające dzieci, osoby niepełnosprawne i zamieszkujące tereny wiejskie. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 osób.

Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcą:

 • poprawić swoją sytuację finansową,
 • nauczyć się zarządzać własnym budżetem,
 • zmotywować siebie i swoich bliskich do racjonalnego wydawania pieniędzy, 
 • dowiedzieć jak uchronić się przed nieuczciwymi praktykami finansowymi,
 • zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe w świecie realnym i cyfrowym, 
 • wyjść z zadłużeń i spirali kredytów, 
 • nauczyć się oszczędzać bez wyrzeczeń, 
 • mądrze korzystać z produktów finansowych (pożyczki, kredyty, lokaty, itp.)

Projekt zakłada realizację następujących działań:

Wsparcie edukacyjne

Wsparcie edukacyjne ukierunkowane jest na rozwój umiejętności podstawowych oraz kompetencji społecznych w zakresie edukacji finansowej, realizowanych w formie indywidualnej i grupowej.

Wsparcie edukacyjne zakłada realizację:

a. Kursu on-line składającego się z modułów tematycznych:

 • Budżet domowy
 • Rozsądne pożyczanie
 • Oszczędzanie praktycznie
 • Bezpieczeństwo finansów w sieci
 • Prawa konsumenta
 • Cele finansowe, formy wsparcia i motywacja

b. Warsztatu obsługi platformy e-learningowej (5 grup x 16 godzin szkoleniowych) – dla Uczestników/czek, którzy/re zgłoszą taką potrzebę

c. Wsparcia e-nauczyciela (średnio 6 godz./osobę)

d. Warsztatu kompetencji społecznych (5 grup x 16 godzin szkoleniowych)

Wsparcie edukacyjne zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek testowania modelu na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

 

Wsparcie psychologiczne:

realizowane będzie w przypadku uzasadnionej potrzeby Uczestników/czek(średnio 2 godz./osobę).

 

Wsparcie doradcze specjalistów:

realizowane będzie w zależności od zdiagnozowanych potrzeb  Uczestników/czek modelu wsparcia:

 • doradca zawodowy (średnio 4 godziny/osoba)
 • coach ( średnio 2 godzin/osoba)
 • inni specjaliści (prawnik, pracownik socjalny, pedagog, itp.), w zależności od zdiagnozowanych potrzeb

Wsparcie w zakresie walidacji efektów uczenia się:

 • Walidacja to proces potwierdzający uzyskanie odpowiednich umiejętności i kompetencji po zakończeniu udziału we wsparciu edukacyjnym. Udział w walidacji jest dobrowolny.
 • Walidacja będzie odbywała się w formie indywidualnej rozmowy z Uczestnikiem/czką przy udziale 2 asesorów
 • Uczestnikom/czkom zostanie zagwarantowana poufność informacji na ich temat (dostęp mają tylko osoby uprawnione i ściśle związane z procesem walidacji), a także przeprowadzenie procesu z poszanowaniem indywidualnych predyspozycji i cech Uczestnika/czki,
 • Każdy/a Uczestnik/czka bez względu na wynik walidacji zostanie szczegółowo poinformowany o wynikach wraz z ich uzasadnieniem,
 • W przypadku negatywnego wyniku walidacji i po przedstawieniu uzasadnienia, Uczestnik/czka będzie miał/a prawo do odwołania się od tej oceny,
 • Każdy/a Uczestnik/czka będzie mogł/a skorzystać ze wsparcia doradcy walidacyjnego (średnio 2 godziny/osoba), który przekaże wszystkie szczegółowe informacje na temat procesu i warunków udziału w walidacji efektów uczenia się oraz na każdym etapie będzie wspierał Uczestników/czki w tym procesie.

Rodzaj wsparcia

Termin realizacji

Forma realizacji

Kurs e-learning Pełny portfel

Kurs dostępny od lipca 2021 do zakończenia projektu

Zdalna

Wsparcie psychologiczne

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

Wsparcie doradcy zawodowego

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

Wsparcie coacha

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

Wsparcie specjalistów: prawnik, pracownik socjalny, pedagog, i inni

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

Warsztaty z obsługi platformy e-learning

05.11.2021

ul. Kolejowa 8, Chełm

Warsztaty kompetencji społecznych

04.11.2021

ul. Kolejowa 8, Chełm

Proces walidacji efektów uczenia się

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

Biuro Projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 4b, 02-797 Warszawa

III piętro

czynne w godzinach 9:00-17:00

tel. +48 730 210 159; +48 730 210 161

pelnyportfel@fiiw.pl

Szanowni Państwo,

Fundacja Innowacja i Wiedza oraz Fundacja Obiektywna serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Pełny portfel”, którego celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zarządzania własnym budżetem.

Projekt kierowany jest do osób dorosłych – powyżej 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia. Z projektu szczególnie skorzystają osoby o niskich dochodach, posiadające dzieci, osoby niepełnosprawne i zamieszkujące tereny wiejskie.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają bezpłatny dostęp do kursu on-line, który w przystępny sposób pomoże odkryć proste sposoby oraz praktyczne wskazówki i narzędzia, aby zapanować nad własnym budżetem i podejmować świadome decyzje finansowe.

Każdy z uczestników będzie prowadzony przez e-nauczyciela, z którym wspólnie opracuje plan naprawy swoich finansów. Projekt oferuje wsparcie specjalistów z zakresu: doradztwa zawodowego wsparcia psychologicznego, prawnego oraz coachingu, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.pelnyportfel.fiiw.pl .

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:

730-210-159 lub 730-210-161
pelnyportfel@fiiw.pl
www.pelnyportfel.fiiw.pl