Poszukiwacze Skarbów

Projekt zakłada realizację warsztatów edukacyjnych, motywacyjnych i filmowych skierowanych do wychowanków Ogniska wychowawczego. Chcemy wspólnie poszukać skarbów i pokazać podopiecznym, że bez względu na to jak trudne są ich życiorysy, mają w sobie ogromny potencjał, który tylko czeka by świat się nim zachwycił.

Finałem projektu będzie stworzenie autorskiego filmu – kampanii społecznej, przesłania dla świata, dotyczącej praw dzieci i odkrywania potencjału, który w nich drzemie.

Dlaczego „Poszukiwacze skarbów”?

Naszym głównym celem jest wzmocnienie i wydobycie mocnych stron dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Bardzo często praca z tą grupą skupia się tylko na redukowaniu deficytów, eliminowaniu zachowań niezgodnych z normami społecznymi. Punktem wyjścia jest więc to, że wychowanek jest „gorszy”, a celem pracy wychowawczej jest uczynienie go „lepszym”. Chcemy zmienić ten punkt widzenia. Skupić się na potencjale, tym co wartościowe, piękne w tej młodzieży, by udowodnić przede wszystkim im samym, że już posiadają skrzynię za skarbem, a sztuka polega na tym by umieć ją otworzyć 😊

Podczas warsztatów uczestnicy będą odkrywać i definiować swoje talenty (często w zupełnie nieoczywisty sposób), będą mieli okazję doświadczyć, że każdy jest wyjątkowy, ważny i niezastąpiony.

Jak chronić tę wartość?

Uczestnicy warsztatów bardzo często pochodzą z rodzin dotkniętych patologią, przemocą, znane im wzorce świata nie respektują praw dzieci, lub przedstawiają je w bardzo karykaturalny sposób. Dlatego naszym celem jest również przybliżenie uczestnikom Konwencji o Prawach Dziecka – tak by wychowankowie Ogniska wiedzieli, że są chronieni prawem, znali instytucje, w których można uzyskać pomoc, ale przede wszystkim rozumieli zapisy Konwencji w odniesieniu do własnego życia.

Doświadczenia wyniesione z pierwszej części projektu posłużą uczestnikom do stworzenia filmu, który będzie jednocześnie spotem kampanii społecznej. Przez warsztaty filmowe  (poznawanie podstaw tworzenia filmu: scenariusz, reżyseria, gra aktorska, światło, kadr, dźwięk, elementy montażu) młodzież będzie miała szansę nie tylko poszerzyć własne kompetencje, ale również wzmocnić poczucie sprawstwa przez realne efekty swoich działań. Kampania społeczna, adresowana do wszystkich grup i środowisk,  która powstanie dzięki stworzeniu i emisji filmu, będzie czytelnym znakiem dla uczestników, że ich działanie jest ważne i ma głęboki sens.