Fundację OBIEKTYWNA zrodziły pasje oraz potrzeba wyjścia naprzeciw potrzebom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Negatywne skutki wykluczenia społecznego coraz częściej budzą refleksje i zmuszają do tworzenia planów pomocowych oraz programów walki z tym zjawiskiem. Wykorzystując doświadczenie naszego zespołu wspieramy tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie sami. Nasze działania kierujemy do szerokiej grupy społecznej, która boryka się z trudnościami związanymi z funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Nasze działania prowadzone są przede wszystkim  w zakresie reintegracji społecznej oraz niwelowaniem stereotypów. Wspieramy osoby podnoszeniu kompetencji społecznych oraz zawodowych, umożliwiamy im realizację kursów zawodowych oraz asystujemy w znalezieniu zatrudnienia. Wychodzimy na przekór zagrożeniom prowadząc zajęcia i akcje o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, które realizujemy wielowymiarowo, wykorzystując różne środki ekspresji.

Fundacja OBIEKTYWNA nie wyklucza faktu, że w każdym człowieku człowiek jest. Chcemy wspierać współpracę społeczeństwa na zróżnicowanych gałęziach życia, pomagać w reintegracji oraz uwrażliwiać innych na potrzeby osób wykluczanych.