Co robimy

Readaptacja społeczna

Współpraca z instytucjami

Konsultacje terapeutyczne

Wyrównywanie szans

Aktywizacja zawodowa

Podnoszenie kwalifikacji

Kampanie społeczne

Ekonomia społeczna

Wykłady, prelekcje, warsztaty

Profilaktyka

Edukacja

Probacja

Projekty realizowane

Obiektywna łąka – w miejscowości Kampinos, czyli siedzibie Fundacji powstaje ekologiczna łąka kwietna o właściwościach antysmogowych. Mieści się przy drodze wojewódzkiej 580. Będzie to niemal hektar roślin sprzyjających nie tylko ludziom, ale także pszczołom i motylom. Mamy dużo planów na rozwój tego projektu, ale o tym trochę później…

Działania zakończone

Realizowany jest przez Sysco Polska w ramach w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone były zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględniał potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 979 965,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 783 972,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.07.2019 r. 

Projekt współfinansowany w 2018 roku ze środków ASOS 2014-2020 priorytet I. W ramach projektu seniorzy otrzymali wsparcie prawne, warsztaty kulinarne, warsztaty ceramiczne, zajęcia taneczne, zwiedzili wiele ciekawych miejsc. Naszym zadaniem było przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych z elementami treningu twórczości.

Projekt skierowany do wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i domów dziecka z województw mazowieckiego, podkarpackiego i warmisko-mazurskiego. Celem było przekazanie wiedzy o zarządzaniu finansami domowymi, podstaw bankowości elektronicznej, różnic między kredytem i pożyczką oraz kartą kredytową i debetową, jakie są podatki, czy pracodawca ma wobec pracownika jakieś obowiązki i jeśli tak to jakie? To tylko kilka najważniejszych tematów. Projekt był finansowany przez Narodowy Bank Polski, a nasza Fundacja pomogła w realizacji tego przedsięwzięcia Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

4. “Poszukiwacze Skarbów”

Projekt profilaktyczny realizowany w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym na warszawskiej Ochocie. Działania podejmowane były dwutorowo: po pierwsze odbył się warsztat umiejętności miękkich, odkrywania potencjału i talentów oraz świadomości swoich praw (w tym również Praw Dziecka). Drugim elementem działań było zorganizowanie warsztatów filmowych, których efektem była zrealizowana przez podopiecznych kampania społeczna dotycząca praw dziecka i mocnych stron.  Projekt był objęty Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka.

5. “Zrozumieć alarm”

Projekt realizowany w ramach półkolonii sportowych (organizowanych przez Fighters Dojo ). Był to cykl warsztatów o stresie, na którym uczestnicy dowiedzieli się między innymi o znaczeniu stresu dla człowieka, o rozróżnianiu austresu i dystresu, reakcjach organizmu, ale przede wszystkim mogli przetestować techniki radzenia sobie ze stresem. Projekt był dofinansowany z funduszy profilaktycznych miasta i gminy Góra Kalwaria.

Previous
Next

OBIEKTYWNA w działaniach zewnętrznych

Dzień Rodzinny Westminster Za nami Dzień Westminster, jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu wyścigowego na Torze Wyścigów Konnych. W drugą niedzielę września, mogliśmy podziwiać zmagania koni m.in. z Polski, Anglii, Czech i Niemiec. Ważnym punktem programu była organizowana pierwszy raz w historii gonitwa charytatywna. Do udziału w niej zaproszono 10 fundacji z całej Polski. Wszystkim wybranym organizacjom, w drodze losowania, przydzielono konia. Nasz koń Nasz koń – Torrent, zajął 6. miejsce w gonitwie czym wybiegał dla nas 3.000zł! Gonitwa była też okazją opowiedzenia o Fundacji, podzielenia się naszą misją z większym gronem.

Obłędne dyktando – 5.10.2019 roku w ramach inicjatywy Obłędne dyktando, organizowaliśmy w PKiN Obiektywną Grę o Warszawie. Była to gra terenowa, przygotowaliśmy 6 różnych ścieżek różniących się poziomem trudności. Gra dotyczyła warszawskich legend, historii PKiN, oraz poszczególnych dzielnic Warszawy. Zainteresowanie Obiektywną GRĄ było ogromne i przerosło oczekiwania organizatorów – wzięło w niej udział ponad 200 osób. 

Previous
Next

A jeśli ktoś jest zainteresowany grą dotyczącą historii Warszawy, to zapraszamy do kontaktu🙂

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status