OBIEKTYWNIE o Nas

Obiektywnie o OBIEKTYWNEJ

Od 2018 roku Fundacja OBIEKTYWNA rozpościera swoje skrzydła nieustannie działając na rzecz osób wykluczonych społeczne, będących w trudnych sytuacjach życiowych. Pomagamy osobom w każdym wieku.

Skupiamy się na niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży przebywającej/opuszczającej Domy Dziecka, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Zakłady Poprawcze oraz schroniska dla nieletnich. Wspieramy również osoby osadzone jak i te, które stawiają swoje pierwsze kroki na wolności.

Nie skupiamy się na jednej grupie potrzebujących. Nasz zespól jest w tym doskonale skoordynowany. Każda z nas   posiada bardzo indywidualne zainteresowania oraz kompetencje, które pomagają na rozpoznawać i realizowac potrzeby danych jednostek i grup.jest mocna w czymś innym i zna potrzeby danej grupy. Od dzieci i młodzieży, przez dorosłych po seniorów. Dla nas człowiek = cały świat. Pomagając jednej osobie zmieniamy cały świat.

OBIEKTYWNA w liczbach

Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji OBIEKTYWNA

Paulina Bojanowska

Wiceprezes Fundacji OBIEKTYWNA

Dominika Makosz

Wiceprezes, Sekretarz Fundacji OBIEKTYWNA

Dominika Ptasiewicz

Inicjatorka projektu społecznego OBIEKTYWnaWOLNOŚĆ, którego owocem jest Fundacja Obiektywna. Pedagog resocjalizacyjny, project manager (IPMA D, PMI), muzyk-instrumentalista. Pomysłodawczyni kampanii społecznej #nieskreślam. Realizowała wiele projektów dla osób wykluczonych społecznie w ramach ERAZMUS +, EUROPE FOR CITIZENS, EFS RPO WM Priorytet 9.1

Wolontaryjnie prowadziła zajęcia w warszawskich jednostkach penitencjarnych dla osób pozbawionych wolności. Jest także trenerem umiejętności społecznych. Ma doświadczenie z różnymi grupami wiekowymi od dzieci i młodzież po seniorów. Bliska jest jej tematyka edukacji i jej roli w życiu człowieka. Jest mentorem projektów społecznych realizowanych w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z teorii. W 2018 roku została wyróżniona w plebiscycie NIEPRZECIĘTNI organizowanym przez program czwarty polskiego radia.

Prywatnie mama i żona. Jest typem marzyciela chodzącego z głową w chmurach. W jej słowniku nie funkcjonuje pojęcie “nie da się”.

Jedna z założycielek Fundacji OBIEKTYWNA oraz działaczka społeczny. Z wykształcenia Pedagog specjalny z zakresu resocjalizacji, profilaktyki i opieki i wychowania. Ma szeroki wachlarz zainteresowań. Ukończyła Szkołę Trenerów Dramy Drama Way, warsztaty z Polskiego Języka Migowego na poziomie B2 oraz kurs w zakresie pomocy socjoterapeutycznej dzieci z rodzin alkoholowych.

Współtwórczyni kampanii społecznej OBIEKTYWnaWOLNOŚĆ. Od 2017 roku prowadząca autorskie warsztaty teatralne z podopiecznymi Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD na Woli. W swoim doświadczeniu zawodowym również ma prowadzenie autorskich warsztatów w jednostkach penitencjarnych. Współpracowała z Fundacją Polska Sieć Polityki Narkotykowej oraz jest wychowawcą w Domu Dziecka nr 1 w Warszawie.

Jedna z założycielek Fundacji Obiektywna. Współtwórca kampanii  OBIEKTYWnaWOLNOŚĆ. Pedagog resocjalizacyjny i profilaktyk społeczny. Terapeuta uzależnień behawioralnych, animator, bajko terapeuta. Inicjator i koordynator projektów “Zrozumieć Alarm” oraz “Poszukiwacze Skarbów”.  Pasjonuje się w odkrywaniu wewnętrznej siły i potencjału podopiecznych.

Realizowała warsztaty w zakładach karnych oraz projekty profilaktyczne dla młodzieży. Wciąż tworzy kolejne projekty i szuka rozwiązań

 Jest wychowawcą w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym.

Rada Fundacji

Działania Fundacji są kontrolowane poprzez trzech Członków Rady Fundacji:

woman (2)
Karolina Jarosz

Przewodnicząca Rady Fundacji OBIEKTYWNA

man
Kamil Pruski

Członek Rady Fundacji

woman (2)
Anna Mitek

Członek Rady Fundacji

Statut

Sprawozdania

Skontaktuj się z nami już teraz !