Financial Literacy 4 Inclusion

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt edukacji finansowej osób dorosłych wykluczonych społecznie. W trakcie wydarzenia porozmawiamy o odbywających się inicjatywach oraz przedstawimy autorskie scenariusze zajęć.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 maja w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 w Warszawie w Auli B.
Udział jest bezpłatny!

Wydarzenie obejmuje:

  • podzielenie się wynikami projektu „Financial Literacy 4 Inclusion”
  • pokazanie roli edukacji finansowej osób wykluczonych społecznie na podstawie badania własnego
  • prezentacja modułów szkoleniowych w formie warsztatów w drugiej części spotkania

Podręczniki szkoleniowe w trzech wersjach językowych do pobrania:

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla osób pracujących z dorosłymi wykluczonymi społecznie. W ramach projektu Financial Literacy 4 Inclusion opracowaliśmy autorskie szkolenie, którym chcemy się z Tobą podzielić.

Podejmiemy temat roli edukacji finansowej w życiu codziennym szczególnie skupiając się na:

  • metodyce pracy z osobami dorosłymi wykluczonymi społecznie
  • zarządzaniu budżetem domowym
  • SMART shopping
  • wychodzeniu z zadłużeń.

Jeśli chcesz poszerzyć swoje umiejętności weź udział w dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się 1 i 2 marca w godzinach 09.00 – 16.00 w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Jaszczuk – trener edukacji finansowej

Głównym celem projektu jest pomoc osobom dorosłym w lepszym zarządzaniu pieniędzmi. Dzięki doskonaleniu wiedzy i umiejętności zarządzania własnymi finansami, dorośli zagrożeni wykluczeniem społecznym, będą mogli w lepszy sposób radzić sobie
z budżetem domowym i nie ulegać pokusie konsumpcyjnego stylu życia. Moduły szkoleniowe, które powstaną w wyniku projektu będą odpowiedzią na potrzeby osób dorosłych, zagrożonych wykluczeniem finansowym – podniosą ich wiedzę oraz pozwolą
na wprowadzenie zmiany w zachowaniach dotyczących finansów.

Projekt realizujemy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus +. Partnerem projektu jest Social Enterprises S.L.

Main goal of the project is to help adults manage their finances better. Thanks to the improvement of knowledge and skills of their own finances management, adults at risk of social exclusion will be able to cope with household budgets better and not succumb to the temptation of consumer lifestyle. Created as a result of the project, training modules will respond to the needs of adults at risk of financial exclusion by increasing their knowledge and allowing for changes in their financial behaviour.

Our project is funded by the European Union under the Erasmus + Programme. The partner of the project is Social Enterprises S.L.

Wizyta studyjna u partnera - lipiec 2022

Publikacje do pobrania w trzech wersjach językowych:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status