PEŁNY PORTFEL

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Pełny portfel”, którego celem jest wsparcie osób dorosłych, pozostających bez zatrudnienia w zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania własnymi pieniędzmi.

 

To, ile mamy pieniędzy w portfelu nie zależy tylko od poziomu naszych zarobków, ale też od tego, jak tymi pieniędzmi gospodarujemy. Ktoś kto zarabia dużo, może ledwo wiązać koniec z końcem, ktoś inny – znacznie mniej, i mimo wszystko mieć nad swoimi pieniędzmi pełną kontrolę.

 

Fundacja Innowacja i Wiedza stworzyła kompleksowy kurs „Pełny portfel”, który w przystępny sposób pomoże odkryć proste sposoby, zasady i narzędzia pozwalające zapanować nad własnym budżetem i poczuć się bezpiecznie w świecie finansów. 

 

Aby wziąć udział w projekcie, należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o planowanych działaniach oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który znajduje się poniżej:


Formularz zgłoszeniowy

 

Dla osób, które nie mogą wypełnić formularza on-line, istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu w 2 poniższych formach:

 

1. Wypełnienie formularza w formacie word: dokument należy wypełnić czytelnie (najlepiej komputerowo), następnie podpisać wszystkie dokumenty i ich skany (może być w formie zdjęcia) wysłać na adres: pelnyportfel@fiiw.pl. Formularz dostępny w zakładce „Dokumenty”.

2. Wypełnienie formularza w formie papierowej: formularz wraz z załącznikami dostępny jest w formie druku w biurze Fundacji Innowacja i Wiedza: al. KEN 18 lok. 4b w Warszawie (stacja Metro Kabaty), od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-17.00

3. W wyjątkowych sytuacjach, które nie są zależne od kandydata/kandydatki, istnieje możliwość wypełnienia formularza telefonicznie, a następnie podpisanie formularza osobiście w biurze Fundacji, w najkrótszym możliwym terminie. Aby skorzystać z tej formy, należy zadzwonić pod numery: 730 – 210 – 159 lub 730 – 210 – 161

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Fundacja Innowacja i Wiedza testuje model wsparcia “Pełny portfel” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu “Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest dostarczenie wiedzy o zarządzaniu finansami osobistymi oraz podniesienie poziomu umiejętności podstawowych dla min. 60 mieszkańców Polski, pozostających bez zatrudnienia i o niskich dochodach, co umożliwi im budowanie pozytywnych zachowań w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym i podejmowania świadomych decyzji finansowych poprzez uczestnictwo w kursie on-line ‘Pełny portfel’ oraz konsultacjach z ekspertami.

Okres realizacji 01.01.2021r. – 30.04.2022r.

Wartość grantu: 669 963,00 zł

Wkład ze środków europejskich wynosi: 631 708,81 zł

 

Projekt kierowany jest do osób dorosłych – powyżej 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia. Z projektu szczególnie skorzystają osoby o niskich dochodach, posiadające dzieci, osoby niepełnosprawne i zamieszkujące tereny wiejskie. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 osób.

Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcą:

 • poprawić swoją sytuację finansową,
 • nauczyć się zarządzać własnym budżetem,
 • zmotywować siebie i swoich bliskich do racjonalnego wydawania pieniędzy, 
 • dowiedzieć jak uchronić się przed nieuczciwymi praktykami finansowymi,
 • zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe w świecie realnym i cyfrowym, 
 • wyjść z zadłużeń i spirali kredytów, 
 • nauczyć się oszczędzać bez wyrzeczeń, 
 • mądrze korzystać z produktów finansowych (pożyczki, kredyty, lokaty, itp.)

Projekt zakłada realizację następujących działań:

Wsparcie edukacyjne

Wsparcie edukacyjne ukierunkowane jest na rozwój umiejętności podstawowych oraz kompetencji społecznych w zakresie edukacji finansowej, realizowanych w formie indywidualnej i grupowej.

Wsparcie edukacyjne zakłada realizację:

a. Kursu on-line składającego się z modułów tematycznych:

 • Budżet domowy
 • Rozsądne pożyczanie
 • Oszczędzanie praktycznie
 • Bezpieczeństwo finansów w sieci
 • Prawa konsumenta
 • Cele finansowe, formy wsparcia i motywacja

b. Warsztatu obsługi platformy e-learningowej (5 grup x 16 godzin szkoleniowych) – dla Uczestników/czek, którzy/re zgłoszą taką potrzebę

c. Wsparcia e-nauczyciela (średnio 6 godz./osobę)

d. Warsztatu kompetencji społecznych (5 grup x 16 godzin szkoleniowych)

Wsparcie edukacyjne zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek testowania modelu na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

 

Wsparcie psychologiczne:

realizowane będzie w przypadku uzasadnionej potrzeby Uczestników/czek(średnio 2 godz./osobę).

 

Wsparcie doradcze specjalistów:

realizowane będzie w zależności od zdiagnozowanych potrzeb  Uczestników/czek modelu wsparcia:

 • doradca zawodowy (średnio 4 godziny/osoba)
 • coach ( średnio 2 godzin/osoba)
 • inni specjaliści (prawnik, pracownik socjalny, pedagog, itp.), w zależności od zdiagnozowanych potrzeb

Wsparcie w zakresie walidacji efektów uczenia się:

 • Walidacja to proces potwierdzający uzyskanie odpowiednich umiejętności i kompetencji po zakończeniu udziału we wsparciu edukacyjnym. Udział w walidacji jest dobrowolny.
 • Walidacja będzie odbywała się w formie indywidualnej rozmowy z Uczestnikiem/czką przy udziale 2 asesorów
 • Uczestnikom/czkom zostanie zagwarantowana poufność informacji na ich temat (dostęp mają tylko osoby uprawnione i ściśle związane z procesem walidacji), a także przeprowadzenie procesu z poszanowaniem indywidualnych predyspozycji i cech Uczestnika/czki,
 • Każdy/a Uczestnik/czka bez względu na wynik walidacji zostanie szczegółowo poinformowany o wynikach wraz z ich uzasadnieniem,
 • W przypadku negatywnego wyniku walidacji i po przedstawieniu uzasadnienia, Uczestnik/czka będzie miał/a prawo do odwołania się od tej oceny,
 • Każdy/a Uczestnik/czka będzie mogł/a skorzystać ze wsparcia doradcy walidacyjnego (średnio 2 godziny/osoba), który przekaże wszystkie szczegółowe informacje na temat procesu i warunków udziału w walidacji efektów uczenia się oraz na każdym etapie będzie wspierał Uczestników/czki w tym procesie.

Rodzaj wsparcia

Termin realizacji

Forma realizacji

Kurs e-learning Pełny portfel

Kurs dostępny od lipca 2021 do zakończenia projektu

Zdalna

Wsparcie psychologiczne

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

ul. S. Lema 22, Lublin

ul. Lubelska 139a, Chełm

Wsparcie doradcy zawodowego

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

ul. S. Lema 22, Lublin

ul. Lubelska 139a, Chełm

Wsparcie coacha

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

Wsparcie specjalistów: prawnik, pracownik socjalny, pedagog, i inni

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

ul. S. Lema 22, Lublin

ul. Lubelska 139a, Chełm

Warsztaty z obsługi platformy e-learning

05.11.2021


21.12.2021


5,6.02.2022


12,13.02.2022 


15.02.2022


04.03.2022
14.03.2022
19.04.2022

ul. Kolejowa 8, Chełm

Al.Komandosów 8, Warszawa

ul. S. Lema 22, Lublin

ul. Lubelska 139a, Chełm

Al.Komandosów 8, Warszawa


ul. Rozłogi 10, Warszawa

Warsztaty kompetencji społecznych

04.11.2021


22.12.2021


8,9.01.2022


15,16.01.2022 


16.02.2022

11.03.2022
15.03.2022
14.04.2022

ul. Kolejowa 8, Chełm

Al.Komandosów 8, Warszawa

ul. S. Lema 22, Lublin

ul. Lubelska 139a, Chełm

Al.Komandosów 8, Warszawa

ul. Rozłogi 10, Warszawa

Proces walidacji efektów uczenia się

Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikami

Zdalna lub w biurze projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 4 B, Warszawa

Biuro Projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 4b, 02-797 Warszawa

III piętro

czynne w godzinach 9:00-17:00

tel. +48 730 210 159; +48 730 210 161

pelnyportfel@fiiw.pl

Szanowni Państwo,

Fundacja Innowacja i Wiedza oraz Fundacja Obiektywna serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Pełny portfel”, którego celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zarządzania własnym budżetem.

Projekt kierowany jest do osób dorosłych – powyżej 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia. Z projektu szczególnie skorzystają osoby o niskich dochodach, posiadające dzieci, osoby niepełnosprawne i zamieszkujące tereny wiejskie.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają bezpłatny dostęp do kursu on-line, który w przystępny sposób pomoże odkryć proste sposoby oraz praktyczne wskazówki i narzędzia, aby zapanować nad własnym budżetem i podejmować świadome decyzje finansowe.

Każdy z uczestników będzie prowadzony przez e-nauczyciela, z którym wspólnie opracuje plan naprawy swoich finansów. Projekt oferuje wsparcie specjalistów z zakresu: doradztwa zawodowego wsparcia psychologicznego, prawnego oraz coachingu, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.pelnyportfel.fiiw.pl .

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:

730-210-159 lub 730-210-161
pelnyportfel@fiiw.pl
www.pelnyportfel.fiiw.pl